Αρχική Σελίδα


Καλώς ήρθατε στον Μορφωτικό Λαογραφικό Σύλλογο Τετραλόφου!

Σκοπός της σελίδας μας είναι η προβολή, η ενημέρωση, η διάσωση και η διάδοση της ιστορίας της περιοχής μας, του χωριού μας, της ποντιακής λαογραφικής και πολιτιστικής παράδοσής μας.