Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:                 Παπαδόπουλος Παναγιώτης  (6942294679)

Αντιπρόεδρος:          Φωτιάδης Γιάννης (6982855076)

Γ.Γραμματέας:          Ευστρατίου Σταύρος         (6980033358)

Ταμίας:                     Φωτιάδου Χριστίνα

Υπεύθυνος Κοτσαμάνων:    Βασιλειάδης Γιώργος

Υπεύθυνος γεν. ζητημάτων:   Κερδεμελίδης Στέλιος

Μέλος γεν. καθηκόντων:   Φιλιππίδης Αλέξανδρος