Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:                 Παπαδόπουλος Παναγιώτης  (6942294679)

Αντιπρόεδρος:          Φωτιάδης Γιάννης (6982855076)

Γ.Γραμματέας:          Ευστρατίου Στάυρος         (6980033358)

Ταμίας:                     Σαλονικίδης Αλέξης

Υπεύθυνος Κοτσαμάνων:    Βασιλειάδης Γιώργος

Υπεύθυνος γεν. ζητημάτων:   Πιλαλίδης Χρήστος (6980336223)

Μέλος γεν. καθηκόντων:   Φιλιππίδης Αλέξανδρος